Käyttöehdot

 

Rekisteröitymällä asiakkaaksi verkkosivuilla autolevi.fi (vastedes Verkkosivusto) tai tekemällä tarjouksen tai varauksen verkkosivuston kautta vahvistat, että olet tutustunut asiakkaan sopimusehtojen ehtoihin ja hyväksynyt ne (vastedes Käyttöehdot) ja sitoudut täyttämään seuraavat velvoitteet. Sopimusehtoja sovelletaan kaikkiin oikeudellisiin suhteisiin, jotka on perustettu henkilöiden välillä, jotka ovat rekisteröityneet verkkosivustolla tai jotka tekevät sopimuksia verkkosivuston kautta (vastedes Asiakas) ja Autolevi OÜ, sivuston omistaja ja ylläpitäjä (vastedes Autolevi).

 

I Määritelmät

1.1. Autolevi – Autolevi OÜ, rekisterinumero 12547241, osoite Tartu mnt 7, Tallinn 10415, yhteystiedot: info@autolevi.fi

1.2. Verkkosivusto – autolevi.fi on Autolevin omaisuutta.

1.3. Palvelut – kaikki palvelut, joita Autolevi antaa asiakkaan käyttöön Verkkosivuston kautta. Palveluihin ei sisälly ajoneuvojen vuokrausta (ts. Autolevi ei ole sopimuksen osapuoli), sopimuksen täytäntöönpanoa tai tarjouksen tekemistä ajoneuvon käytöstä tai vuokraamisesta.

1.4. Käyttöehdot – ehdot, joiden mukaisesti Autolevi tarjoaa palveluita asiakkaille.

1.5. Hinnasto – hinnat, jotka on julkaistu Verkkosivustolla ja jotka toimivat Palveluiden perustana Autolevin Asiakkaille.

1.6. Käyttäjät – Asiakkaat ja muut Verkkosivustolla vierailevat henkilöt.

1.7. Asiakas – henkilö, joka on rekisteröity Autolevin Verkkosivustolle tai joka tekee tarjouksen tai varauksen Verkkosivuston kautta.

1.8. Vuokraaja – asiakas, joka vuokraa auton auton omistajalta.

1.9. Omistaja – asiakas, joka vuokraa auton vuokralaiselle.

1.10. Ajoneuvo – ajoneuvo, jonka asiakas vuokraa toiselle asiakkaalle maksua vastaan.

1.11. Mainos – asiakkaan kutsu Tarjousta varten.

1.12. Tarjous – ilmoitus Asiakkaan aikomuksesta tehdä sopimus Ajoneuvon vuokraamisesta;

1.13. Varaus – omistajan hyväksyntä Ajoneuvon vuokrasopimuksen tekemisestä. Varaus tulee voimaan, kun maksu on vastaanotettu Autolevin pankkitilille. Kun varaus on tullut voimaan, Sopimus katsotaan tehdyksi.

1.14. Sopimus – sopimusvelvoite, jonka mukaan Omistaja vuokraa Ajoneuvon Vuokraajalle maksua vastaan.

1.15. Turvallisuuselementit – ainutlaatuinen käyttäjätunnus ja salasana(t), PIN-laskin, ID-kortti, mobiilitunnus tai vastaava laite, joka on annettu asiakkaalle Autolevin määrittelemin ehdoin ja jota käyttäjä käyttää kirjautuakseen Verkkosivusivustolle Asiakkaana tai jota Autolevi käyttää tunnistaakseen Asiakkaan.

1.16. Tili – Autolevin Asiakkaalle antama tili, jonka kautta Asiakas voi käyttää Autolevin Palveluita. Tili avataan määrittelemättömäksi ajaksi, ellei Autolevi ja Asiakas ole sopineet toisin.

 

II Yleiset ehdot

2.1. Autolevi tarjoaa Käyttäjille Verkkosivuston, jolla he voivat vierailla maksutta ja jota Asiakkaat voivat käyttää kutsuakseen muita tekemään Tarjouksia vuokraamaan Ajoneuvonsa ja vuokraamaan Ajoneuvoja muille Asiakkaille maksua vastaan.

2.2. Asiakkaat julkaisevat Mainokset ja tekevät Sopimuksia omalla vastuullaan ja omasta vapaasta tahdostaan ilman Autolevin vaikutusta, väliintuloa tai sovittelua; Asiakkaat ovat tietoisia Mainoksen julkaisemisen ja Sopimuksen tekemisen aiheutuvista riskeistä, oikeuksista ja velvollisuuksista ja ovat itsenäisesti vastuussa tekemiensä Sopimusten suorittamisesta.

2.3. Autolevi varmistaa, että Vuokraajan suorittama maksu saapuu omistajalle ajoneuvon vuokra-ajan jälkeen, joka maanantai.

2.4. Autolevi ei ole vastuussa Verkkosivuston kautta tehtyjen Sopimusten suorittamisesta eikä niiden laadusta (mukaan lukien Ajoneuvojen tekninen kunto, tekninen tarkastus ja olemassa olevan vakuutuksen todiste jne.) tai näiden Sopimusten perusteella vuokrattujen Ajoneuvojen määrästä. Omistaja ja Vuokraaja ovat vastuussa sopimuksen täyttämisestä. Autolevi vastaa Palvelujen asianmukaisesta tarjoamisesta.

2.5. Autolevi ei ole vastuussa Asiakkaan Verkkosivuilla julkaisemien tietojen paikkansapitävyydestä ja laillisuudesta; Autolevi sitoutuu kuitenkin poistamaan harhaanjohtavat tai virheelliset tiedot yhden työpäivän kuluessa siitä, kun tällaiset tiedot ovat tulleet Autolevin tietoon. Mikäli Käyttäjä saa tietää vääristä tiedoista, Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan tästä Autoleville välittömästi.

2.6. Autolevi ei ole vastuussa Asiakkaan epämiellyttävästä tai lainvastaisesta käyttäytymisestä, eikä Mainoksen julkaisemisesta Sopimuksen tekemistä ennen eikä Sopimuksen tekemisen jälkeen.

2.7. Autolevi ei osallistu Asiakkaiden tekemiin Sopimuksiin eikä osallistu tällaisiin Sopimuksiin. Autolevi ei saa toimia edustajana, välittäjänä jne. Asiakkaan puolesta.

2.8. Kaikki viestien ja tietojen vaihtaminen Asiakkaan ja Autolevin välillä tapahtuu sähköisessä muodossa Autolevin välityksellä ja Käyttöehdoissa tai Verkkosivuilla julkaistujen yhteystietojen välityksellä. Käyttäjä ei saa julkaista yhteystietojaan Tarjouksessa, Mainoksessa tai muualla ennen Sopimuksen tekemistä.

2.9. Autolevin Verkkosivuston kautta tehtyjä Varauksia ei voi täyttää Verkkosivuston ulkopuolella. Tämän ehdon rikkominen voi johtaa rangaistuksen määräämiseen tai Käyttäjän poistamiseen Verkkosivustolta.

2.10. Verkkosivusto ja sen sisällön tekijänoikeudet kuuluvat Autoleville. Julkaisemalla tekijänoikeuksilla suojattuja teoksia Verkkosivustolla Asiakas siirtää tekijän taloudelliset oikeudet Autoleville maksutta siihen ajanjaksoon, jonka aikana Asiakas tekee kyseiset teokset julkisesti saataville verkkosivuston kautta. Autolevillä on oikeus käyttää Asiakkaan julkaisemia teoksia miten tahansa ja sallia tai kieltää niiden käyttö, mukaan lukien oikeus kopioida, levittää tai kääntää teoksia, koota ne kokoelmiin tai tietokantoihin tai julkaista teokset yleisön saataville.

2.11. Autolevi ilmoittaa Asiakkaalle Käyttöehtojen muutoksista Asiakkaan antaman sähköpostiosoitteen ja Asiakkaan tilin kautta.

 

III Asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet

3.1. Asiakkaalla on oikeus:

3.1.1. suorittaa kaikki Autolevin verkkosivustolla mahdollistamat liiketoimet ja toimet Asiakkaan omalla vastuulla ja lain, hyvien käytäntöjen ja Käyttöehtojen mukaisesti;

3.1.2. saada tietoja Asiakkaan tilillä suoritetuista liiketoimista ja toiminnoista;

3.1.3. jos Asiakas ei hyväksy Käyttöehtoihin tulleita muutoksia, asiakas voi sulkea tilin 30 päivän kuluessa siitä, kun muutoksista on ilmoitettu. Jos Asiakas ei sulje tiliä tämän ajan kuluessa, Asiakkaan katsotaan hyväksyneen Käyttöehtojen muutokset;

3.1.4. sulkea tili milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, jolle Asiakkaan ja Autolevin välinen sopimus katsotaan päättyneeksi. Kun sopimus irtisanotaan, kaikki keskinäiset velvollisuudet, jotka eivät ole vielä erääntyneet, erääntyvät välittömästi.

3.2. Asiakas on velvollinen:

3.2.1. antamaan täysin paikkansapitäviä henkilötietoja rekisteröidessään asiakkaaksi Verkkosivustolla, mukaan lukien rekisteröiminen asiakkaan oikealla ja koko nimellä ja henkilötunnuksen tai rekisterikoodin avulla ja käyttämällä voimassa olevaa sähköpostiosoitetta ja muita viestintävälineitä;

3.2.2. antamaan Asiakkaan tilinumeron Autoleville pankkisiirtoja varten;

3.2.3. jos Asiakkaan henkilötiedot muuttuvat, asiakas on velvollinen ilmoittamaan Autoleville näistä muutoksista tai päivittää henkilötiedot asiakkaan tilille viiden työpäivän kuluessa henkilötietojen muutoksista;

3.2.4. olla käyttämättä Verkkosivustoa laittomia liiketoimia tai petoksia varten;

3.2.5. antamaan täysin paikkansapitäviä tietoja Verkkosivustoa käytettäessä, mukaan lukien tiedot Ajoneuvoista (ts. tiedot, jotka kuvaavat Ajoneuvon kunnon) ja jotka ovat riittävän täsmällisiä Tarjouksen tekemiseksi;

3.2.6. määrittelemään hinnanmuodostuksen perusteet Tarjouksen tekemisessä tai Mainoksen julkaisemisessa;

3.2.7. kieltämään kolmansia osapuolia käyttämästä Asiakkaan tiliä;

3.2.8. maksamaan Autoleville maksun Hinnaston mukaisesti;

3.2.9. ilmoittamaan Autoleville kaikista Asiakkaan tilillä esiintyvistä virheistä ja luvattomista toimista ja tapahtumista;

3.2.10. julkaisemaan ainoastaan sellaisia Mainoksia, jotka koskevat vain Ajoneuvoja, jotka asiakkaalla on oikeus vuokrata ja varmistaa, että Asiakkaalla on oikeus vuokrata Ajoneuvo koko Mainoksen voimassaoloajan;

3.2.11. varmistamaan, että Asiakkaan Verkkosivustolla antamat tiedot (mitkä tahansa tiedot):

3.2.11.1. eivät ole harhaanjohtavia, epätarkkoja ja/tai virheellisiä;

3.2.11.2. eivät sisällä Tarjouksia vuokrata kiellettyjä Ajoneuvoja tai Ajoneuvoja rajoitetussa kaupankäynnissä ilman erityislupaa;

3.2.11.3. eivät loukkaa kolmansien osapuolten omistusoikeuksia tai moraalisia oikeuksia (mukaan lukien immateriaalioikeudet);

3.2.11.4. eivät ole ristiriidassa sovellettavan lain tai hyvän moraalin kanssa;

3.2.11.5. eivät sisällä viruksia tai muita tietokoneohjelmia tai tiedostoja, jotka häiritsevät, vahingoittavat tai muuten häiritsevät Verkkosivuston normaalia käyttöä ja/tai jotka voidaan Verkkosivuston käytön seurauksena tallentaa Asiakkaan tietokoneeseen ja/tai häiritä, vahingoittaa tai muulla tavoin häiritä sen normaalia toimintaa;

3.2.11.6. eivät sisällä muiden henkilöiden mainoksia (mukaan lukien viittaukset verkkosivustoihin jne.) eikä suoria tai välillisiä kutsuja käyttää kolmansien henkilöiden palveluja ellei Autolevi ole antanut kirjallista suostumusta.

3.2.12. säilyttämään Verkkosivuston käyttäjätunnusta ja salasanaa siten, että kolmannet osapuolet eivät pääse siihen käsiksi;

3.2.13. ilmoittamaan välittömästi Autoleville kaikista tiedoista ja olosuhteista, jotka ovat muuttuneet verrattuna niihin, jotka on annettu Verkkosivustolle rekisteröitymisen yhteydessä;

3.2.14. ilmoittamaan välittömästi Autoleville verkkosivuston käyttöön myönnetyn käyttäjätunnuksen tai salasanan menetyksestä tai luvattomien kolmansien osapuolten pääsystä käyttäjätunnukseen tai salasanaan

3.2.15. Kun Varaus on tullut voimaan, Asiakas ei saa muuttaa tarjouksen kuvausta tai sisältöä. Vain sellainen Tarjous voidaan muuttaa, jolle Varaus ei ole vielä tullut voimaan. Asiakas voi täydentää tai muuttaa Tarjousta, eli lisätä valokuvia, selityksiä jne., mutta Asiakas ei voi korottaa hintaa tai tehdä muutoksia, jotka huonontavat ehtoja, kun varaus on tehty.

3.2.16. Asiakkaat ovat velvollisia hyväksymään Autolevi-talletusjärjestelmän käytön, kun Sopimus on tehty.

3.2.17. Asiakkaat suostuvat Sopimukseen ja ovat velvollisia tekemään Sopimuksia verkkosivuston kautta ja antamaan tilin luomisessa vähintään seuraavat henkilötiedot: nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, sähköpostiosoite, tilinnumero. Asiakkaat ovat tietoisia ja ovat antaneet hyväksynnän Autoleville ja siitä, että heillä on oikeus käsitellä tässä lausekkeessa lueteltuja henkilötietoja muun muassa päättääkseen, tehdäänkö sopimus Asiakkaan kanssa ja arvioidakseen Asiakkaan luottokelpoisuus AS Creditinfo:n hallinnoimassa luottorekisterissä.

3.2.18. Asiakkaan tunnistaminen ja Verkkosivuston käyttäminen toteutetaan Turvallisuuselementillä. Verkkosivuston ja Palvelun käyttäminen toteutetaan vähintään yhtä turvallisilla Turvallisuuselementeillä kuin Asiakas tai Asiakkaan laillinen edustaja käyttää.

3.2.19. Asiakas hyväksyy, että kaikki Turvallisuuselementeillä suoritetut toiminnot ovat sovellettavissa Autoleviin ja että ne ovat täytäntöönpanokelpoisia (mukaan lukien ne, jotka ovat valtuutettuja lain mukaan), ellei pakottava lainsäädäntö toisin säädä.

3.2.20. Asiakkaat suostuvat tietojen vaihtoon sähköisesti Internetin välityksellä. Kun Käyttäjä rekisteröityy Asiakkaaksi, hän suostuu tietojen vaihtoon sähköpostitse salaamattomassa muodossa.

3.2.21. Asiakas suostuu siihen, että Käyttöehtojen muutokset ilmoitetaan sähköpostitse ja lähettämällä viesti Asiakkaan tilille. Asiakas hyväksyy ilmoituksen vastaanotetuksi, kun Autolevi on lähettänyt sähköpostiviestin Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen ja lähettänyt viestin Asiakkaan tilille.

3.2.22. Asiakas hyväksyy arvonlisäverolain 37 §:n 6 momentin mukaiset Autolevin laskut sähköisessä muodossa Asiakkaan sähköpostiosoitteeseen tai asiakastilille.

3.2.23. Autolevillä on oikeus lähettää mainoslehtisiä, kyselylomakkeita palvelun laadun ja asiakastyytyväisyyden arvioimiseksi sekä myynninedistämismateriaalia Asiakkaalle. Asiakas voi milloin tahansa kieltää tai rajoittaa edellä mainittujen tietojen lähettämistä.

3.2.24. Jokaisen Verkkosivustolla tekemänsä toiminnon osalta Asiakas vahvistaa, että

3.2.24.1. Asiakas on henkilö, jolla on aktiivinen ja passiivinen oikeuskelpoisuus ja jolla on oikeus suorittaa Verkkosivuilla sallitut tapahtumat;

3.2.24.2. Asiakas noudattaa kaikkia Käyttöehdoissa ilmoitettuja ehtoja;

3.2.24.3. Asiakas on tietoinen siitä, että Asiakkaat tekevät kaikki Sopimukset ilman Autolevin väliintuloa tai sovittelua ja että Asiakkaat ovat täysin vastuussa tällaisten Sopimusten suorittamisesta;

3.2.24.4. Asiakas on tietoinen siitä, että Tarjouksen tekeminen voi edellyttää sitovaa velvoitetta ja että jos tällaista velvoitetta ei suoriteta, Asiakas on vastuussa laiminlyönnistä ja vahinkoa kärsineellä Asiakkaalla on oikeus käyttää oikeussuojakeinoja omasta harkintansa mukaan;

3.2.24.5. Asiakas on tietoinen siitä, että velvollisuus ilmoittaa ja maksaa kaikki Palvelun käyttöön liittyviin liiketoimiin sovellettavat verot ovat Asiakkaalla ja että Autolevi tai muut Asiakkaat eivät ilmoita tai maksa veroja Asiakkaan puolesta;

3.2.24.6. Asiakas on tietoinen sähköisen postin siirtoon liittyvistä riskeistä: viestit voivat hävitä ja luottamukselliset ja henkilökohtaiset tiedot voivat muuntua, varastaa tai luovuttaa kolmansille osapuolille tahallisesti tai tahattomasti. Autolevi ei ole vastuussa tällaisista riskeistä.

3.2.24.7. Käyttöehtojen hyväksynnän yhteydessä Asiakas tai Autolevi eivät aio luoda muita oikeudellisia suhteita kuin ne, jotka on nimenomaisesti mainittu Käyttöehdoissa;

3.2.24.8. Asiakas on tietoinen siitä, että jos kolmannet henkilöt pääsevät käyttämään Verkkosivuston käyttöön annettua käyttäjätunnusta ja salasanaa, tällaiset kolmannet henkilöt voivat tehdä sitovia Sitoumuksia asiakkaan nimissä, että Asiakas on vastuussa tällaisten velvoitteiden suorittamisesta ja että Autolevi ei ole velvollinen suorittamaan mitään lisäselvityksiä (eli käyttäjänimen ja salasanan lisäksi) sivuston käyttäjän henkilöllisyydestä.

3.2.24.9. Asiakas on tietoinen ja antaa Autoleville hyväksynnän siitä, että hänellä on oikeus käsitellä Asiakkaan henkilötietoja, jotka sisältävät tiedot, jotka Asiakas antaa tilin luomisessa (eli nimi, henkilötunnus, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, pankkitili) numero) ja Asiakkaan yhteydenpitoa muiden henkilöiden kanssa Autolevin verkkosivuston kautta Viron tasavallassa sovellettavan lainsäädännön ja ehtojen mukaisesti ja että Autolevi on salassapitovelvollisuutta rikkomatta oikeutettu tallentamaan tai käsittelemään yleisluontoisia tietoja Asiakkaiden tietokannoissa, asiakassuhteissa tai asiakirjahallintajärjestelmissä sekä maksu- ja kirjanpitojärjestelmissä. Lisäksi Autolevi voi joutua keräämään, tallentamaan ja käyttämään Asiakkaan tai Asiakkaan edustajia koskevia tietoja oikeudellisten palveluiden tarjontaa varten organisatorisiin tarkoituksiin (esim. Yhteystietokannan hallinnointi, päivittäminen ja käyttäminen jne.), sisäisten tietokantojen tai asiakassuhteiden järjestelmien hallinnoimiseksi tai lainsäädännöstä johtuvien tehtävien hoitamiseksi. Autolevillä on oikeus siirtää Asiakkaan tiedot toiselle sopimuspuolelle tai kolmansille henkilöille, jos on olemassa oikeutettu etu, joka tunnistetaan, todennetaan ja Autolevin rekisteröimät tiedot siirretään. Asiakas voi milloin tahansa kieltää tai rajoittaa edellä mainittua tietojenkäsittelyä. Suostumuksen peruuttamisella ei ole takautuvaa vaikutusta.

3.2.24.10. Autolevillä on oikeus vähentää Hinnaston mukaisia maksuja Asiakkaalle tehdyistä Varauksista.

3.2.24.11. Asiakas ei saa julkaista tai vaihtaa henkilötietojaan muille Käyttäjille Autolevin Verkkosivuston kautta tai muulla tavalla. Tämän sanamuodon rikkominen voi johtaa rangaistuksen määräämiseen tai Käyttäjän poistamiseen Autolevin Verkkosivustolta.

 

IV Autolevin oikeudet ja velvollisuudet

4.1. Autolevillä on oikeus päättää, voiko Käyttäjä rekisteröityä Asiakkaaksi.

4.2. Autolevillä on oikeus muokata Hinnastoa ja Palvelun tarjoamista koskevia Käyttöehtoja milloin tahansa.

4.3. Autolevillä on oikeus ilman ennakkoilmoitusta ja oman harkinnan mukaan rajoittaa tai lopettaa Asiakkaan oikeus käyttää Verkkosivustoa, mukaan lukien oikeus muuttaa tietoja, jotka Asiakas on julkaissut Verkkosivustolla tai sulkea Tarjouksen tai Asiakkaan Tilin ja rajoittaa tätä henkilöä rekisteröimästä Asiakasta uudelleen, jos Asiakas:

4.3.1. rikkoo Käyttöehtoja tai Asiakkaan ehtoihin liittyviä velvoitteita, mukaan lukien Autolevin Käyttöehtojen ja Hinnaston mukaisten maksujen laiminlyönti;

4.3.2. on toimittanut virheellisiä, harhaanjohtavia ja / tai epätarkkoja tietoja rekisteröityessään Asiakkaaksi tai käyttäessään Verkkosivustoa;

4.3.3. levittää tietoisesti ja tarkoituksellisesti vääriä tietoja Autolevin Verkkosivustolla, loukkaa muita henkilöitä millään tavalla tai käyttäytyy väärin;

4.3.4. julkaisee hyvän moraalin tai sovellettavan lain vastaisia tarjouksia;

4.3.5. välittää vihapuhetta tai levittää poliittisia kehotuksia Verkkosivustolle;

4.3.6. pyrkii Sopimuksen täyttämättä jättämiseen tai ei täytä Sopimuksessa ilmoitettuja ehtoja;

4.3.7. on kuollut tai lopetettu (lakkautettu);

4.3.8. toimivaltainen kansallinen viranomainen edellyttää, että Tili suljetaan tai vastaava velvoite määrätään tuomiolla.

4.4. Jos Käyttäjä on syöttänyt virheellisesti Verkkosivustoon turvatekijät, Autolevillä on oikeus estää käyttäjä pääsemästä Verkkosivustolle, kunnes olosuhteet on varmistettu.

4.5. Autolevillä on oikeus estää käyttäjää pääsemästä Verkkosivustolle, kunnes olosuhteet on selvitetty, jos Autolevi on tullut tietoon kaikista seikoista, joista voidaan kohtuudella olettaa, että henkilö, jolla ei ole oikeutta käyttää Verkkosivustoa, on päässyt Turvallisuuselementteihin tai jos Verkkosivuston käyttö voi olla yhteydessä Asiakkaan tai Käyttäjän osaan liittyvään petokseen tai jos ilmenee muita ehtoja, jotka estävät Käyttäjän määrittelemät Käyttöehdot.

4.6. Jos asiakas on saanut negatiivisen arvioinnin toiselta Asiakkaalta, Autolevillä on oikeus väliaikaisesti keskeyttää Asiakkaan tili. Asiakkaalla on oikeus kiistää tilinsä käytön rajoittaminen lähettämällä valitus Autoleville. Autolevin antama päätös on lopullinen.

4.7. Autolevi ilmoittaa Asiakkaalle Tilin sulkemisesta sähköpostitse tai näyttämällä vastaavan viestin, kun Asiakas yrittää kirjautua sisään tililleen. Autolevi ilmoittaa Asiakkaalle Tarjouksen mahdollisesta sulkemisesta tai muuttamisesta.

4.8. Autolevillä on oikeus seurata Verkkosivuston toimintaa milloin tahansa ja varmistaa, että Asiakkaiden ja Käyttäjien toiminta on lain ja Käyttöehtojen mukainen.

4.9. Autolevillä on oikeus tallentaa asiakkaan antamat Tilaukset missä tahansa muodossa.

4.10. Jotta verkkosivujen käyttö olisi helpompaa, Autolevillä on oikeus järjestää uudelleen Asiakkaiden Tarjouksissa olevat tiedot verkkosivustolla aina muuttamatta näiden tarjousten sisältöä.

4.11. Autolevillä on oikeus veloittaa Asiakasta palvelun käytöstä Hinnaston mukaisesti.

4.12. Autolevillä on oikeus antaa Asiakkaalle sakko Käyttöehtojen rikkomisesta Hinnaston mukaisesti.

4.13. Jos velvoitteen täyttäminen viivästyy, Autolevillä on oikeus vaatia sakko erääntyneen maksun maksamisen viivästymisestä veloituksetta Hinnaston mukaan.

 

V Henkilötietojen käsittely

5.1. Autolevillä on oikeus käsitellä rekisterinpitäjän asemassa Käyttöehtojen mukaisissa tarkoituksissa ja rajoissa sellaisia tietoja, jotka Autolevi on saanut Asiakkaalta rekisteröidessään Asiakkaaksi Verkkosivustolla, jota se on pyytänyt asiakkaalta koko käytön ajan verkkosivusto tai joka paljastetaan muulla tavalla (vastedes Tiedot) Verkkosivuston kautta.

5.2. Asiakas suostuu Autolevin tietojenkäsittelyyn tällaisiin tarkoituksiin ja Käyttöehtojen mukaisissa rajoissa. Asiakkaalla on oikeus milloin tahansa peruuttaa tämä suostumus ja vaatia henkilötietojen käsittelyn lopettamista ja kerättyjen tietojen poistamista sekä tilien poistamista. Suostumuksen peruuttamisella ei ole taannehtivaa vaikutusta. Autolevi tallentaa ja käsittelee Asiakkaan henkilötietoja niin kauan kuin asiakassopimus on voimassa tai niin kauan kuin se on tarpeen Palvelujen tarjoamiseksi Asiakkaalle. Kun Asiakkaan kanssa tehty sopimus on irtisanottu ja asiakassopimukseen liittyvien vaateiden esittämisen vanhentumisaika on päättynyt, Asiakkaan henkilötiedot poistetaan.

5.3. Asiakkaat ja käyttäjät ovat tietoisia Autolevin tietojen tallentamisesta, jotka Asiakkaan tai Käyttäjän tietokone lähettää Autoleville Verkkosivuston käytön aikana.

5.4. Asiakkaat ja Käyttäjät ovat tietoisia ja antavat hyväksynnän Autoleville evästeiden käyttämisestä.

5.5. Jos se on teknisesti mahdollista ja osapuolet ovat sopineet siitä, Autolevi on velvollinen käyttämään salattuja tiedonsiirtoratkaisuja tiedon välittämiseen.

5.6. Autolevi kerää ja tallentaa Tiedot sähköisessä muodossa ja voi tarvittaessa poimia tietoja toisessa muodossa.

5.7. Autolevi käyttää Tietoja palvelujen tarjoamiseen, kehittämiseen ja yksilöintiin.

5.8. Autolevi ei saa siirtää tai luovuttaa Tietoja kolmansille osapuolille lukuun ottamatta Käyttöehdoissa tai laissa säädettyjä tapauksia.

5.9. Autolevillä on oikeus käyttää itse Tietoja ja siirtää niitä Autolevin valtuuttamille kolmansille osapuolille yhteistyössä tällaisten henkilöiden kanssa, palveluiden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi sekä palveluiden laajentamiseksi, parantamiseksi ja kehittämiseksi.

5.10. Käyttöehdoissa määritellyissä tapauksissa Autolevillä on oikeus siirtää Tietoja velkojen perimiseen osallistuville henkilöille (perintätoimistot, asianajotoimistot jne.).

5.11. Käyttöehdoissa määritellyissä tapauksissa Autolevillä on edellisessä kohdassa mainituilla henkilöillä on oikeus siirtää Tiedot yrityksille, jotka hallinnoivat luottorekistereitä, kuten Krediidiinfo jne., Ja tällaiset henkilöt voivat käsitellä tietoja luottopäätösten tekemiseksi kyseisten henkilöiden hallinnoimissa luottorekistereissä.

5.12. Autolevillä on oikeus siirtää Tietoja toiselle Asiakkaalle, jos kyseiset asiakkaat ovat neuvotelleet keskenään tai ovat tehneet Sopimuksen.

5.13. Autolevi ei ole vastuussa, jos Asiakkaan tiedot luovutetaan kolmansille osapuolille Asiakkaasta johtuvista syistä.

5.14. Autolevi käsittelee henkilötietoja Verkkosivustolla tarjottavan Palvelun toteuttamiseksi, ja henkilötietojen käsittely perustuu siihen liittyvien sopimusten panemiseksi täytäntöön. Henkilötietojen antaminen on Palvelun käytön ja sopimuksen perustamisen asettama vaatimus. Jos Asiakas ei toimita riittäviä tietoja Sopimuksen tekemistä varten, Autolevi ei voi toimittaa Palvelua Asiakkaalle.

5.15. Asiakkaalla ja Käyttäjällä on oikeus pyytää Tietojen poistamista, korjaamista ja siirtämistä toiseen järjestelmään. Autolevi toteuttaa pyynnöt, mikäli Autolevillä ei ole tietosuojalainsäädännöstä johtuvaa perustetta kieltäytyä pyynnöstä. Lisäksi Asiakkaalla ja Käyttäjällä on oikeus saada jäljennös Autolevin käsittelemistä itseään koskevista henkilötiedoista, kunhan jäljennös ei haittaa muiden oikeuksia ja vapauksia.

5.16. Mikäli Asiakas tai Käyttäjä epäilee, että Autolevi ei noudata henkilötietolainsäädäntöä, Asiakkaalla ja Käyttäjällä on oikeus valittaa toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle. Suomessa toimivaltainen tietosuojaviranomainen on tietosuojavaltuutettu, jonka yhteystiedot ovat saatavissa verkkosivulta https://tietosuoja.fi/yhteystiedot.

Otsingu teostamiseks on vajalik märkida asukoht!

Saan aru ×