Jakamistalouden sekakäyttäjät

 

Jakamistalous on ilmiönä vuosia vanhaa perua, joka väistyi syrjään teollistumisen ja yhteiskunnan vaurastumisen myötä ja synnytti tilalle voimakkaan omistamisen kulttuurin. Ilmiö on kuitenkin vyörynyt takaisin ja sen on mahdollistanut uusi teknologia ja voimmekin tunnistaa alustantarjoajien räjähtäneen kasvun. Tarkasteltaessa historian ja nykyhetken jakamistaloutta, voimme selkeästi erottaa niihin johtaneet erilaiset kannusteet ja syyt. Ennen jakaminen oli osa selviytymistä, kun tavaroita sekä palveluita vaihdettiin koko naapuruston kesken resurssi pulan vuoksi. Nykyajan jakamistalous keskittyy omistamisen minimoimiseen eli vaivattomuuden tavoitteluun ja alustojen tarjoama mutkattomuus onkin yksi selittävä tekijä buumin uudelle tulemiselle.share-1

Mutta kuinka moni sitten harjoittaa yhteisössämme jakamistaloutta? Olemmeko sokeutuneet omalle toiminnalle niin, ettemme enää tunnista milloin olemme osallisia ja milloin emme? Onko osasta meistä tullut jo jakamisen sekakäyttäjiä?

 

” Alustatarjoajien yhteistyö jakamistalouden kentällä ei varasta asiakkaita vaan luo ja synnyttää uusia jakamisen kanavia sekä markkinarakoja. ”

 

Jakamistalouteen osallistuva kuluttaja mielletään karkeasti 20-35 vuotiaaksi trendejä seuraavaksi keskuksissa asuvaksi henkilöksi, joka osallistuu tavoitellen taloudellisia hyötyjä jakaen omia panoksiaan tuotteita sekä palveluita. Henkilön elämäntyyliin yhdistyy yleisesti voimakas tarve kokeilla ja kokea asioita, mikä ei taas käy yhteen omistamisen kahlitsevuuden kanssa. Omistaminen on eilistä ja siirtyminen on tapahtunut kohti vapautta ja huolettomuutta – ja ehkäpä onnellisuutta. Jakamistalouden kuluttaja liikkuukin materialistisesta kulutuskeskeisyydestä kohti kokemusten sanelemaa irtonaista ja monimuotoisempaa kuluttamista.

Jakamistalouden piirissä esiintyy paljon erilaisia ryhmiä, joiden jäsenten jakautuminen eri alustojen käytön kesken on täysin hajautunut. Jopa yllättäviä yhdistelmiä esiintyy. Kutsunkin yhdistelmiä jakamisjärjestäytymiseksi. Tutkiessani asiakaskuntaamme tein kiinnostavia havaintoja ja tunnistin erilaisista toistuvia yhdistelmiä käyttäytymisessä. Esimerkiksi käyttäjämme osallistuminen jakautui oman asunnon- ja auton vuokraamiseen, joukkorahoitukseen sekä aikapankin käyttöön. Voidaan siis päätellä, että henkilö olisi helppo motivoida osallistumaan vaikkapa kimppakyyti.fi-palvelun tai siivousUber, Moppi.fi:n asiakkaaksi. Positiot jakamistalouden kentällä voidaankin selittää parhaiten kokemusten, kiinnostusten sekä panosten keinoin. Näitä kokonaisuuksia tulee ymmärtää, jotta näemme selkeämmin henkilöiden mahdollisuudet sekä tarpeet osallistua ja näin osaamme motivoida heitä oikein.

 

” Ainoastaan ymmärryksellä asiakaskuntaamme kohtaan, voimme tarjota markkinoiden parasta palvelua sekä mahdollistaa omistamisen ikeestä vapauttavan tavan kokea ja elää. ”

 

Kaikki jakamistalouden muodot eivät siis sovi kaikille, kuitenkin syvemmin tarkasteltuna jakamisen kentällä yhdistyminen ja yhteisponnistelut sekä selkeät säännöt ovat keskeisiä tekijöitä palveluiden käyttöasteen nousemiselle. Alustojen tarjoajien onnistuminen onkin osin kiinni siitä, kuinka heidän asiakkaidensa käyttäytymistä osataan tulkita sekä millä panoksille niihin vastataan. Ainoastaan ymmärryksellä asiakaskuntaamme kohtaan, voimme tarjota markkinoiden parasta palvelua sekä mahdollistaa omistamisen ikeestä vapauttavan tavan kokea ja elää.

 

-Laura Stolt

Autolevi Finland

 

 

Autolevi on tunnistettu ja luotettava markkinapaikka vuokrata ajoneuvoja yksityisiltä ihmisiltä yksityisille ihmisille.

Aloita tänään

Autolevi Instagramissa
Seuraa »
×